QUY TRÌNH MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

- Các kết cấu thép phù hợp với tiêu chuẩn JIS3101, SS400 và các tiêu chuẩn tương đương

- Các thiết bị kết cấu thép được mạ kẽm nhúng nóng đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: Tiêu chuẩn Mỹ ASTM123/123M; Tiêu chuẩn Anh BS 1387 - 1985; Tiêu chuẩn úc AS 1074, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5408 và các tiêu chuẩn tương đương.

- Thực hiện quy trình quản lý, sản xuất hiệu quả theo theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG

- Cột đèn chiếu sáng Toàn Phát và chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng TCCS01:2015/TP.

- Vật liệu sử dụng cho cột đèn phù hợp với tiêu chuẩn JIS3101, SS400 và các tiêu chuẩn tương đương.

- Cột đựơc hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2, phù hợp với tiêu chuẩn BS 5135, AWS D1.1 và các tiêu chuẩn tương đương

- Nếu thân cột dưới 12m được chế tạo liền, không nối ghép. Cột được mạ kẽm nhúng nóng phu hợp theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM123/123M, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5408 và các tiêu chuẩn tương đương.

Hồ sở năng lực

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Video 01

Ảnh 1

Ảnh 1

Ảnh 1

Ảnh 1

Ảnh 1

0976.599.858